ALBUM – Kuchnia i stołówka

Tak wyglądają nasza wspaniała kuchnia i stołówka, na której oprócz spożywania przez naszych Mieszkańców posiłków odbywają się zajęcia terapeutyczne, spotkania kulturalno-oświatowe, występy gości, ale też szkolenia, czy warsztaty.

Jak widać nie tylko trzeba mieć doskonały zmysł smaku i powonienia, ale do przygotowania jedzenia na tak dużą skalę trzeba mieć jeszcze dużo siły, by z łatwością posługiwać się naprawdę dużych rozmiarów sprzętem gastronomicznym.