HISTORIA

6 Dom Pomocy Społecznej został zaadaptowany po byłej Dzielnicowej Radzie Narodowej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 1977r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji – na Dom Pomocy Społecznej. 30 grudnia 2010r. roku Dom przeszedł standaryzację i wydano decyzję zezwalającą na prowadzenie Jednostki na czas nieokreślony.

Pierwszy mieszkaniec został przyjęty w dniu 4 maja 1981 roku, a ogólna liczba mieszkańców osiągnęła wtedy 160 osób. Na terenie Placówki, równolegle do zwykłego trybu działania, funkcjonowało pogotowie opiekuńcze, natomiast nasz Dom – choć ciągle na tym samym miejscu –  znajdował się wtedy przy ulicy Róży Luksemburg.

Nazwa ta była nadana w roku 1945. Naszą ulicę na Złotniczą przemianowano dopiero w roku 1999. Wcześniejsze jej nazwy to: pierwotnie, do roku 1933 była to ulica Przy Kielma, w latach 1933 – 1939 – ulica Hoża, podczas II Wojny Światowej – Frohe Gasse Straße – było to samo centrum Litzmannstadt Ghetto, a w latach 1990 – 1999 – ulica mjr Józefa Kurasia “Ognia”.

Z biegiem czasu liczba Mieszkańców była kilkukrotnie zmniejszana, w 2009r. do 133 osób, a obecnie (od roku 2015r.) Placówkę zamieszkują 124 osoby.

Lista Dyrektorów:

Teresa Szawel
maj 1981r. – maj 1983r.

Ryszard Fraszczyński
maj 1983r. – styczeń 1993r.

Rafał Przybysz
styczeń 1993r. – kwiecień 2017r.

Izabela Szubert
kwiecień 2017r. – obecnie