STRONA GŁÓWNA ≫ O NAS ≫ RADA MIESZKAŃCÓW

Na terenie naszej Placówki działa Samorząd Mieszkańców. Jako organ doradczy i pomocniczy ma następujące zadania:

  • dbanie o dobro i interesy Mieszkańców,
  • współpraca z Pracownikami i Dyrektorem oraz organizacja zebrań,
  • przyjmowanie wniosków i skarg Mieszkańców, przekazywanie ich odpowiednim Pracownikom,
  • nakłanianie Mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu Domu.

Funkcjonowanie Rady jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, w skład Rady wchodzi od czterech do sześciu Mieszkańców.

≪ O NAS

≫ HISTORIA
≫ KADRA
≫ REGULAMINY
≫ ROZKŁAD POMIESZCZEŃ