PROJEKTY UNIJNE

15 lipca – 14 października 2020r.

WSPIERANIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCE Z EPIDEMIĄ COVID-19.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr 30/ŁP/POWR/2020 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. Realizacja projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Celem udzielania grantów jest:

1. Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

2. Działania wspierające pensjonariuszy i personel sześćdziesięciu sześciu Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa łódzkiego, w następującym zakresie:

a. Dopłata do wynagrodzeń personelu DPS, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15 lipca do 14 października 2020 r.

b. Zapewnienie personelowi DPS, pracującemu bezpośrednio z pensjonariuszami możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania w okresie od 15 lipca do 14 października 2020r.

c. Utworzenie miejsc kwarantanny dla pensjonariuszy DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w okresie od 15 lipca do 14 października 2020r.

3. Przewidziane w projekcie pn. Łódzkie pomaga działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Ogólna wartość projektu wynosi 24 507 650 zł, w tym 20 655 047,42 zł – Europejski Fundusz Społeczny oraz 3 852 602,58 zł – Budżet Państwa. Kwota grantu dla każdego DPS ustalona będzie zgodnie z założeniami zawartymi w Procedurze udzielania grantów w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga”.

Więcej informacji znajduje się na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod linkiem: www.rcpslodz.pl

Przeznaczenie środków w 6 Domu Pomocy Społecznej.

Całkowita kwota dofinansowania dla Placówki wynosi: 402 425 zł.

339 163,79 zł z Unii Europejskiej oraz
63 261,21 z Budżetu Państwa.

Z otrzymanych środków Dom wypłacił w formie jednorazowej nagrody dodatki do wynagrodzenia dla pracowników za okres od 15 lipca do 14 października 2020r.

Placówka utworzyła 9 miejsc przeznaczonych na kwarantannę z następującym wyposażeniem:

◦ łóżko sterowane elektrycznie z materacem (9 szt.)
◦ kołdra i poduszka (18 + 18 szt.)
◦ podwójny komplet pościeli (18 szt.)
◦ prześcieradła (36 szt.)
◦ ręcznik (27 szt.)
◦ szafa (9 szt.)
◦ szafka przyłóżkowa z rozkładanym blatem (“przyjaciel”) (9 szt.)
◦ stół i krzesła (3 + 9 szt.)
◦ telewizor LED 32′ na regulowanym uchwycie (3 szt.)
◦ laptop multimedialny LED 17′ (3 szt.)
◦ czajnik elektryczny, bezprzewodowy (3 szt.)

oraz dodatkowe sprzęty:

wózek zabiegowy (3 szt.)
termometr bezdotykowy (3 szt.)
◦ ciśnieniomierz (3 szt.)
◦ rękawiczki medyczne
◦ ssak medyczny
◦ stacja dezynfekująco-diagnostyczna (2 szt.)
◦ mata dezynfekcyjna (3 szt.)
◦ generator ozonu
◦ myjka parowa
◦ wózek do sprzątania z mopem
◦ wzmacniacz sygnału Wi-Fi (3 szt.)