PRZETARGI

STRONA GŁÓWNA >>> INFORMACJE – BIP  >>> PRZETARGI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie informacje
dotyczące zamówień publicznych i przetargów oraz planów
dostępne są na indywidualnej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej.

W celu złożenia oferty i uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel.: 42 655 57 62   w. 23
mail.: przetargi@6dps.eu

Łódź, dn. 7 września 2020r.

Modernizacja stołówki w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki: 2-4
Załącznik: 5 Wzór umowy

Dnia 24 września 2020r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/2/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/2/2020
Ogłoszenie o wyniku

Łódź, dn. 6 lutego 2020r.

Poprawa bazy technicznej w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki: 2-6
Załącznik: 7 Wzór umowy

Dnia 25 lutego 2020r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/1/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/1/2020
Ogłoszenie o wyniku

Łódź, dn. 9 września 2019r.

Wymiana dźwigu osobowego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: 1 Opis przedmiotu zamóœienia
Załączniki: 2-5

Odpowiedź na pytanie wykonawców z dnia 16 września 2019r.
Pytania i odpowiedzi

Dnia 30 września 2019r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/2/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/2/2019
Ogłoszenie o wyniku

Łódź, dn. 15 lipca 2019r.

Poprawa bazy technicznej w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: 1 Program funkcjonalno-użytkowy
Załączniki: 2-6
Załącznik: 7 Wzór umowy

Dnia 2 sierpnia 2019r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/1/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/1/2019
Ogłoszenie o wyniku

Łódź, dn. 2 lipca 2018r.

Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: plany
Załącznik: obmiar
Załączniki: 2-7
Załącznik: wizualizacja

Dnia 17 lipca 2018r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/1/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/1/2018
Ogłoszenie o wyniku

Łódź, dn. 2 lipca 2018r.

Poprawa bazy technicznej w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: obmiar
Załącznik: opis
Załączniki: 2-7

Dnia 17 lipca 2018r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/2/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/2/2018
Ogłoszenie o wyniku