STRONA GŁÓWNA ≫ PRZETARGI

W celu złożenia oferty i uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel.: 42 655 57 62   w. 23       //       mail.: przetargi@6dps.eu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie informacje dotyczące
zamówień publicznych i przetargów
dostępne są na indywidualnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Łódź, dn. 2 lipca 2018r.

Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: plany
Załącznik: obmiar
Załączniki: 2-7
Załącznik: wizualizacja

Dnia 17 lipca 2018r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/1/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/1/2018
Ogłoszenie o wyniku ZP/1/2018

 

Łódź, dn. 2 lipca 2018r.

Poprawa bazy technicznej w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja SIWZ
Załącznik: obmiar
Załącznik: opis
Załączniki: 2-7

Dnia 17 lipca 2018r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert:
Zestawienie z otwarcia ofert ZP/2/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy ZP/2/2018
Ogłoszenie o wyniku ZP/2/2018