RADA MIESZKAŃCÓW

Na terenie naszej Placówki działa Samorząd Mieszkańców. Jako organ doradczy i pomocniczy ma następujące zadania:

◦ dbanie o dobro i interesy Mieszkańców,

◦ współpraca z Pracownikami i Dyrektorem oraz organizacja zebrań,

◦ przyjmowanie wniosków i skarg Mieszkańców, przekazywanie ich odpowiednim Pracownikom,

◦ nakłanianie Mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu Domu.

Funkcjonowanie Rady jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, w skład Rady wchodzi od czterech do sześciu Mieszkańców.