STRONA GŁÓWNA ≫ SPRAWOZDANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie jednostek budżetowych – Dz. U. z dnia 13.09.2017r. poz. 1911 § 34 6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi zobowiązany jest do upublicznienia sprawozdań finansowych za każdy rok. Poniżej znajdują się wymagane przez Ministra dokumenty.

Sprawozdania finansowe za rok 2018.