STRONA GŁÓWNA ≫ ZAKRES DZIAŁAŃ ≫ USŁUGI OPIEKUŃCZE

Jak do każdego z Zespołów w naszej Placówce, do Zespołu opiekuńczego należą wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane osoby – opiekunowie i opiekunowie medyczni. Wykonują oni, pomagają i asystują w czynnościach higienicznych, w zależności od potrzeb realizują toaletę poranną, wieczorną, dbają m. in. o pościel, odzież i rzeczy osobiste naszych Mieszkańców.

Wszystkie opiekunki oraz opiekunowie ściśle współpracują z pozostałymi Zespołami pracowników świadczących pomoc w jak najlepszym funkcjonowaniu Podopiecznych naszego Domu.

≪ ZAKRES DZIAŁAŃ

≫ WYŻYWIENIE
≫ USŁUGI SOCJALNE
≫ USŁUGI PIELĘGNACYJNE
≫ USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
≫ REHABILITACJA
≫ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
≫ USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
≫ KULTURA I OŚWIATA