STRONA GŁÓWNA ≫ ZAKRES DZIAŁAŃ ≫ USŁUGI SOCJALNE

Pracownicy socjalni 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi zajmują się niemal wszystkimi kwestiami formalnymi Mieszkańców od momentu ich przybycia do Placówki. Do spraw tych przede wszystkim należą:

 • pobyt (wraz z meldunkiem)
 • sprawozdania i statystyki
 • wywiady środowiskowe
 • płatności i inne zagadnienia finansowe

Współpracują oni z pozostałymi zespołami pracowników oraz z rodzinami naszych Mieszkańców.
Oferują pomoc w wielu innych aspektach – m.in. w pozyskaniu odpowiednich dokumentów medycznych (orzeczenia lekarskie, zaświadczenia), w zaopatrzeniu w środki higieny, środki medyczne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny oraz wiele innych artykułów i produktów w zależności od potrzeb, oczekiwań i możliwości Mieszkańca.
Ponadto współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Urząd Miasta
  • Marszałek
  • Wojewoda
  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Sąd
  • Prokuratura
  • ZUS/KRUS
  • Administracja mieszkaniowa
  • NFZ
  • Szpitale i apteki
  • Orzecznik Niepełnosprawności
  • Radca prawny
  • Komornik
  • Policja
  • Zakład karny

≪ ZAKRES DZIAŁAŃ

≫ WYŻYWIENIE
≫ USŁUGI OPIEKUŃCZE
≫ USŁUGI PIELĘGNACYJNE
≫ USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
≫ REHABILITACJA
≫ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
≫ USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
≫ KULTURA I OŚWIATA