6DPS


Idź do tre�ci

Przetargi

Kontakt 42 6555762 wew. 24
e-mail: przetargi@6dps.eu


OGLOSZENIA O PRZTARGACH


Lodz, dnia 02 lipca 2018 roku

Modernizacja trzech pomieszczen sanitarnych w 6 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi.


Ogloszenie o zamowieniu


Specyfikacja SIWZ


Zalacznik: plany


Zalacznik: obmiar


Zalacznik 2-7


Zalacznik: foto symulacje
Zestawienie z otwarcia ofert nr sprawy ZP/1/2018 17 lipca 2018r.

Zestawienie z otwarcia ofert ZP/1/2018
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy ZP/1/2018.

ogloszenie o wyniku_1_2018Lodz, dnia 02 lipca 2018 roku

Poprawa bazy technicznej w 6 Domu Pomocy Spolecznej w Lodz.


Ogloszenie o zamowieniu


Specyfikacja SIWZ


Zalacznik: obmiar


Zalacznik: opis


Zalaczniki 2-7

Zestawienie z otwarcia ofert nr sprawy ZP/2/2018 17 lipca 2018r.

Zestawienie z otwarcia ofert ZP/2/2018
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy ZP/2/2018.

ogloszenie o wyniku_2_2018
Dyrektor

Izabela Szubert