6DPS


Idź do treści

Przetargi

Kontakt 42 6555762 wew. 24
e-mail: przetargi@6dps.eu


OGŁOSZENIA O PRZTARGACH


Łódź, dnia 11 maja 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – informujemy,
że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nie ograniczonego na „Docieplenie budynku IV etap”,
symbol PN 2/2012, wybrano ofertę firmy
„EUROBUDOWA” Łukasz Grzelak, 97 – 425 Zelów, Zelówek 36 z ceną ofertową brutto 116 147,70 zł.
Oferta otrzymała 100 punktów w zakresie kryterium „cena – 100%”.

Pozostałe oferty:

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

Rafał Przybysz


Powrót do treści | Wróć do menu głównego